THINK TODAY tuottaa sisustus- ja yrityslahjojen valmistamisen ja suunnittelun lisäksi myös erilaisia koulutus-ja opetusalan ja ohjauksen palveluita;

– materiaalien uudelleenkäyttöön perustuvia kiertotalouden luovia ja toiminnallisia työpajoja mm.perusopetukseen ja ammatilliseen koulutukseen

– fasilitointi-ja ohjauspalvelua yrityksille ja yhteisöille.

– tuotekehitys-ja suunnittelupalvelua yrityksille ja organisaatioille materiaalien uusiokäytön ja uusien tuotteiden parissa.

– konsultoimme  yrityksiä kohti vastuullisempaa liiketoimintaa, jossa kestävä kehitys ja kiertotalouden mahdollisuudet lisäävät yritysten liiketoimintamahdollisuuksia, positiivista brändi imagoa sekä oman tuotannon materiaalien uusiokäyttöä osana vastuulisempaa liiketoimintatapaa.

 

THINK TODAY-  TOIMINNALLISET KIERTOTALOUDEN TYÖPAJAT kehittävät luovaa ajattelua, organisaatiokykyä, suunnitelmallisuutta sekä kädentaitoja. Ne lisäävät tietoisuutta kiertotaloudesta, vastuulissesta elämäntavasta, kierrätyksestä sekä uusiomateriaalien käytöstä. Työpajat voidaan toteuttaa myös virtuaalisesti ja etänä. Erittäin suositut ja opettavaiset sekä yhteisölliset työpajamme inspiroivat osallistujia ja sopivat erinomaisesti mm: yrityksille, yhteisöille, lapsille ja nuorille, kaveriporukoille,  (synttäriohjelma, polttarit jne.), messujen ohjelmaksi tai myymälöissä toteutettaviksi työpajoiksi asiakkaille.

YRITYKSILLE JA ORGANISAATIOILLE: Osaksi seminaarin tai työpaikan suunnittelu- tai virkistyspäivän sisältöä, tyky-päivän ohjelmaa, osana asiakas- ja messu- sekä tapahtumatilaisuuksia. Mukavat työpajat virkistävät mieltä ja innostavat uusiin ideoihin sekä tiivistävät työyhteisöjä. Sisällöt ovat räätälöitävissä myös asiakaslähtökohtaisiksi tai niiden sisältö voi olla kohdennettu yrityksen markkinointiin.

OPPILAITOKSILLE: osaksi esiopetuksen tai perusopetuksen opetussuunnitelman sisältöä tai hanketta. Maahanmuuttajille kohdennettua kieltenopetusta. Työpajojen sisältönä kädentaidot ja tuotteen valmistaminen käsityönä, kielikylpy/kielten opetus (ruotsi, saksa, englanti, suomi), ympäristöoppi, kestävä kehitys ja kiertotalous sekä kierrätyksen käytännöt. Yhdistämällä tuotteen valmistaminen kielten opiskeluun ja kiertotalous infoon, lasten ja nuorten oppiminen ja tiedon sisäistäminen sujuu hyvin ja on motivoivaa. Sisällöt ovat räätälöitävissä opetussuunnitelmaan sopivaksi omien oppilaitos tarpeiden ja toiveiden mukaiseksi.

KAIKILLE AVOIMET: järjestämme kaikille avoimia työpajoja Ylöjärvellä ja sopimuksen mukaan yksityisiä työpajoja mm. asiakkaiden omissa tiloissa kotona, työpaikalla, mökillä ja virtuaalisesti etänä jne. Työpajat voivat olla polttareiden, synttäreiden, juhlien tai eläkkeelle lähtemisen johdosta järjestettyjä. Voimme myös järjestää tarjoilut ym. sisältöä sovitusti.

DESIGN & PROTO TYÖPAJA

Luova työpaja tuotesuunnitteluun, tuotekehitykseen ja muotoiluun sekä palvelujen kehittämiseen. Ideointia, innovaatiokykyä ja heittäytymistä luovaan työskentelyyn. Tuotteen -tai palvelunkehittämisen ideointi yksin tai yhdessä antaa eväitä suunnittelutyöhön. Inspiraatiota, suunnittelua, mind mapping- toteutusta, tiimityötä, dialogia, luonnoksia, piirtämistä, proto-mallien valmistamista eri materiaaleista luovin käsityömenetelmin. Pajassa opitaan suunnittelutyön rakennetta, sisältöä ja eri toteutus mahdollisuuksia. Voidaan toteuttaa suunnittelusta innostuneille ryhmälle tai kohdentaa sisältö yrityksille ja oppilaitoksille sekä muille organisaatioille virtuaalisesti etänä.

 

INNOSTAVAT KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYKY- TYÖPAJAT TYÖSSÄ JAKSAMISEEN

Luovan tiimityöskentelyn mahdollisuudet sitouttavat osallistujia tiiviimpään yhteisöllisyyteen, mieltä rentouttavat ja stressiä laukaisevat käsillä tekemisen työpajat voidaan toteuttaa sekä yksilö- tai tiimilähtöisesti. Kestävän kehityksen ja kiertotalouden sekä kierrätyksen merkitys nyt ja tulevaisuudessa huomioon ottaen. Materiaalien uusiokäyttö ja sisältö sekä valmistettavat tuotteet ovat räätälöitävissä osallistujien ja toiveiden mukaiseksi. Pajassa opitaan ideointia, luovuutta, käsillä tekemistä, pohditaan kierrätyksen ja uusiokäytön mahdollisuuksia sekä rentoudutaan arjen kiireistä. Työhyvinvoinnin pajat järjestetään yrityksille, yhteisöille, kunta- ja kaupunkisektorille, järjestöille, oppilaitoksille ja eri organisaatioille räätälöidyn tarpeen mukaan.

 

YRITYSVASTUULLINEN KIERTOTALOUDEN LUOVA TYÖPAJA

Innostavien ja luovien menetelmien ympäristövastuullinen työpaja yrityksille. Yritysvastuullinen ja innostava työpaja konkretisoi osallistujille luovien menetelmien ja tuotteen valmistamisen kautta yrityksen omaa yritysvastuullisuutta ja avaa kiertotalouden mahdollisuuksia liiketoiminnassa laajemmin. Osallistujat oivaltavat materiaalien uusiokäyttömahdollisuudet ja saavat inspiraatiota käsillä tekemisellä sekä luovat uusia mahdollisia kehitysideoita yritysimagoon ja liiketoimintaan. Pajassa on mahdollista myös uudelleen tuotteistaa yritysten omia poisto materiaaleja tai valmistaa tuotteita yrityksen omaan käyttöön.

SISUSTUSTYÖPAJAT

Sisustustuotteiden suunnittelun ja valmistamisen työpajoja järjestetään avoimina kaikille tai yksityistilaisuuksia varten. Voit siis koota oman ryhmän sisustuspajaan mukaan. Työpajan aikana osallistujat ehtivät valmistaa 1-4 yksilöllistä ja persoonalista sisustustuotetta omien suunnitelmien mukaan, toteutus tapahtuu käsityömenetelmien avulla. Materiaaleina esim. muovimatto, messumatto, tapetti, nahka ja kangas jne. Työpaja voidaan järjestää yrityksemme tiloissa Ylöjärvellä tai toteuttaa onnistuneesti missä vaan Suomessa. Työpaja on siirrettävissä siis kotiin, mökille, tapahtumaan tai työpaikalle. Tervetuloa mukaan myös kaikille avoimiin työpajoihin, joista infoa löytyy Facebookin tapahtumat osiosta. Kaikki pajat voidaan toteuttaa turvallisesti tiloissamme. 

LAUKKUTYÖPAJAT

Laukun suunnittelun ja valmistamisen työpajoja järjestetään avoimina kaikille tai yksityistilaisuuksia varten. Voit siis koota oman ryhmän laukkupajaan mukaan. Työpajan aikana osallistujat ehtivät valmistaa 1-2 yksilöllistä ja persoonalista laukkua omien suunnitelmien mukaan, toteutus tapahtuu käsityömenetelmien avulla. Materiaaleina esim. muovimatto, messumatto, tapetti ja kangas jne. Laukkupaja voidaan järjestää yrityksemme tiloissa Ylöjärvellä tai toteuttaa onnistuneesti missä vaan Suomessa. Työpaja on siirrettävissä siis kotiin, mökille, tapahtumaan tai työpaikalle. Tervetuloa mukaan myös kaikille avoimiin työpajoihin, joista infoa löytyy Facebookin tapahtumat osiosta. Kaikki pajat voidaan toteuttaa turvallisesti. 

Ota yhteyttä meihin sales@thinktoday.fi p. +358 40 544 1138