Rekisteriseloste

25.5.2018 alkaen Zoro Ky/THINK TODAY noudattaa kaikissa palveluissaan kansallista lainsäädäntöä ja EU:n tietosuoja asetusta (GDPR).

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 

Laatimispäivä 22.05.2018

 1. Rekisterinpitäjä

Zoro Ky/THINK TODAY

Y-2152315-0

Elopellontie 1 i, 33470 Ylöjärvi

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Susanne Hamari

p.040 5441138

susanne.hamari@thinktoday.fi

 1. Rekisterin nimi

Zoro Ky:n verkkokaupan käyttäjärekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Zoro Ky:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja yhteydenottojen hoitamiseen, sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Uutiskirjeemme tilaajien tietoja käytämme markkinointitarkoituksiin. Verkkokaupan yhteydessä syötettyjä tietoja emme käytä markkinointitarkoituksiin.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
nimi, osoite, puhelin, sähköposti.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Zoro Ky:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Zo Ky:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

 1. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

 1. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 2. Pääsy rekisteriin:

Zoro Ky:n  susanne.hamari@thinktoday.fi

Henkilön oikeus omiin tietoihinsa
Henkilöllö on seuraavat oikeudet omiin tietoihinsa:
● Tarkistusoikeus
● Oikaisuoikeus
● Oikeus peruuttaa suostumus
● Poisto-oikeus

Mikäli haluat käyttää jotakin näistä oikeuksista, ole yhteydessä asiakaspalveluumme susanne.hamari@thinktoday.fi

Toimenpiteet tietovuodon sattuessa:
Zoro Ky:n / tietosuojasta vastaava Susanne Hamari tiedottaa mahdollisesta tietovuodosta tietosuojaviranomaisille sekä asiakkaille viipymättä. Ilmoitamme muun muassa sähköpostitse asiakkaille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa sekä kotisivujemme ja muiden sähköisten kanavien kautta.

 

 1. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

 

Ylöjärvellä 22.05.2018

Susanne Hamari/Zoro Ky

25.5.2018 alkaen Zoro Ky/THINK TODAY noudattaa kaikissa palveluissaan kansallista lainsäädäntöä ja EU:n tietosuoja asetusta (GDPR).

Zoro Ky/THINK TODAY suhtautuu henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn vakavasti. Tähän kuuluu tietojen oikeudenmukainen, läpinäkyvä käsittely sekä tietosuojan periaatteiden tunnustaminen ja noudattaminen. Rekisteröidyn oikeuksia kunnioitetaan ja tietoja käsitellään vain laillisin perustein ja siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä Zoro Ky:n/THINK TODAY:n tarjoamien palveluiden hoitamiseksi.

Zoro Ky/THINK TODAY pyrkii toiminnassaan noudattamaan kaikkea tietosuojasääntelyä, mukaan lukien Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).

Henkilötietojen käsittely tehdään läpinäkyväksi siten, että rekisteröidyllä on mahdollisuus saada tietoa heitä koskevan tiedon käsittelystä .

Tietosuojaseloste

Zoro Ky /THINK TODAY on sitoutunut noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR), jota sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme luonnollisia henkilöitä heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot, jotta voimme lisätä henkilön tiedot asiakasrekisteriin.

 1. Rekisterinpitäjä

Zoro Ky (Y-tunnus 2152315-0)
Elopellontie 1 i 33470 Ylöjärvi
puh. 040 5441138

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Susanne Hamari
Zoro Ky  susanne.hamari@thinktoday.fi
puh. 040 5441138

 1. Rekisterin nimi

Zoro Ky/THINK TODAY  asiakasrekisteri (verkkokauppa/uutiskirjetilaaja)

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin eikä tietoja luovuteta muille osapuolille.

Henkilötietoja käytetään: Asiakassuhteen ylläpitoon ja asiakaspalveluun liittyviin toimintoihin ja verkkokaupan tilauksiin liittyvien asiakaspalvelutehtävien hoitamiseen (uutiskirjeen toimittamiseen niille henkilöille, jotka ovat sen tilanneet, verkkokauppa asiakkaan kontaktointiin tarvittaessa puhelimitse tai sähköpostitse tilaukseen/tuotteeseen/toimitukseen liittyvissä asioissa)

 

 1. Rekisterin tietosisältö

Zoro Ky/THINK TODAY asiakasrekisteri sisältää seuraavia henkilöön liittyviä tietoja:

 • Nimi
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Yritys tai organisaatio, mihin henkilö liittyy
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen lähde on käyttäjä itse.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Zoro Ky/THINK TODAY asiakasrekisteristä. Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla susanne.hamari@thinktoday.fi